Konkurs SARP nr 1016

Konkurs SARP nr 1016, JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU "RUCIANE-NIDA, PRZYSTAŃ!"

Harmonogram

  • Ogłoszenie konkursu: 27.10.2021
  • Termin zadawania pytań do części formalnej Regulaminu – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursu (EPK): zalecany termin do 10.11.2021, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków zgodnie z PZP
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania do części formalnej: niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia wniosków zgodnie z PZP
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursu (EPK): 22.11.2021 do godz. 18.00
  • Termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie: 29.11.2021
  • Termin zadawania pytań do części merytorycznej Regulaminu – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursu (EPK): zalecany termin do 13.12.2021, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych zgodnie z PZP
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania do części merytorycznej: niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia prac konkursowych zgodnie z PZP
  • Termin składania Prac konkursowych: 18.02.2022 do godz. 18.00
  • Ogłoszenie wyników Konkursu: 03.03.2022