Konkurs SARP nr 1016

Konkurs SARP nr 1016, JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU "RUCIANE-NIDA, PRZYSTAŃ!"

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 531.87 KB)
2. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 221.49 KB)
3. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 180.77 KB)
4. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 149.43 KB)
5. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo (Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 156.44 KB)
6. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo (Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 160.00 KB)
7. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 6 - Pokwitowanie złożenia pracy papierowej Pobierz plik » (format .pdf, 142.87 KB)
8. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 7 - Karta identyfikacyjna pracy konkursowej Pobierz plik » (format .pdf, 174.22 KB)
9. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 8 – Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 166.51 KB)
10. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr 9 – Oświadczenie udzielenia Organizatorowi konkursu licencji Pobierz plik » (format .pdf, 149.33 KB)
11. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr A – Mapa zapisana w formacie dwg i pdf z określonym obszarem konkursu oraz obszarami do prac konkursowych Pobierz plik » (format .zip, 3.32 MB)
12. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr B – Plansza pdf z zaznaczonymi obszarami konkursu i istotnymi informacjami wynikającymi z treści Regulaminu Pobierz plik » (format .pdf, 2.89 MB)
13. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr C – Uchwała MPZP Pobierz plik » (format .pdf, 5.67 MB)
14. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr D – Uchwała MPZP - mapa Pobierz plik » (format .pdf, 1.28 MB)
15. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr E – Opis funkcji terenu wg zapisów MPZP Pobierz plik » (format .pdf, 530.68 KB)
16. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr F – Uproszczony wypis z rejestru gruntów Pobierz plik » (format .pdf, 2.10 MB)
17. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr G – Opinia geotechniczna Pobierz plik » (format .pdf, 12.75 MB)
18. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr H – Inwentaryzacja drzew i krzewów Pobierz plik » (format .pdf, 10.39 MB)
19. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr I – Inwentaryzacja drzew i krzewów – mapa 1 Pobierz plik » (format .pdf, 1.15 MB)
20. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr J – Inwentaryzacja drzew i krzewów – mapa 2 Pobierz plik » (format .pdf, 1.07 MB)
21. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr K – Tartak w Rucianem-Nidzie – kwerenda historyczna Pobierz plik » (format .pdf, 6.56 MB)
22. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr L – Tartak w Rucianem-Nidzie – opinia waloryzacyjna Pobierz plik » (format .pdf, 29.33 MB)
23. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr M – Tartak w Rucianem-Nidzie – mapa lokalizacyjna Pobierz plik » (format .pdf, 644.44 KB)
24. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr N – Studium Pobierz plik » (format .pdf, 5.35 MB)
25. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr O – Mazurska pętla rowerowa Pobierz plik » (format .pdf, 165.50 KB)
26. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr P – Rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Pobierz plik » (format .pdf, 2.28 MB)
27. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr R – Strategia rozwoju gminy Pobierz plik » (format .pdf, 2.55 MB)
28. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr S – Mapa szlaków rowerowych Pobierz plik » (format .pdf, 2.30 MB)
29. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr T – Dokumentacja fotograficzna terenu konkursu Pobierz plik » (format .zip, 113.53 MB)
30. 27.10.2021, 11:25:54 27.10.2021, 11:25:54 Załącznik nr U – Logo Gminy Pobierz plik » (format .zip, 443.54 KB)